DZIR Logo
X

Gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

Spider IT Deutschland
René Mansveld
Hauptstrasse 45
37627 Arholzen
Duitsland

Uw rechten als betrokkene

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en hun verwerking (Art. 15 AVG),
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (Art. 16 AVG),
 • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (Art. 17 AVG),
 • Beperking van de gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Art. 18 AVG),
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Art. 21 AVG) en
 • Gegevensoverdraagbaarheid, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (Art. 20 AVG).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst.

U kunt met een klacht te allen tijde contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit, b.v. B. aan de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit van de deelstaat van uw woonplaats of aan de autoriteit die voor ons als verantwoordelijke instantie verantwoordelijk is.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gedeelte) met adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Verzameling van algemene informatie wanneer u onze website bezoekt

Type en doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,
 • Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit, evenals:
 • om onze website te optimaliseren.

We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u persoonlijk te trekken. Dit soort informatie kan door ons statistisch geanonimiseerd worden geëvalueerd om onze website en de techniek erachter te optimaliseren.

Rechtsgrond en gerechtvaardigd belang:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagperiode:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het onderzoek. Voor de gegevens die worden gebruikt om de website beschikbaar te stellen, is dit in het algemeen het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Voorziening vereist:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel vereist. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn individuele services mogelijk niet beschikbaar of beperkt. Om deze reden is er geen tegenstrijdigheid mogelijk.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

U kunt afzonderlijke cookies of de hele set cookies verwijderen. U ontvangt ook informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of hoe u de opslag ervan vooraf kunt blokkeren. Afhankelijk van de provider van uw browser vindt u de benodigde informatie onder de volgende links:

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
 • Opera: http://www.opera.com/nl/help
 • Safari: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

Bewaarduur en gebruikte cookies:

Als u ons toestemming geeft om cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies op onze website worden gebruikt:

Sessie (noodzakelijk), alleen als je op de website bent
Personalisatie (alleen met toestemming), tot 365 dagen, kan op elk moment worden gewijzigd: kleurenschema, lijstweergave

Technisch noodzakelijke cookies

Type en doel van de verwerking:

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook kan worden geïdentificeerd na het wisselen van pagina's.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina's wordt herkend.

Rechtsgrond en gerechtvaardigd belang:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG op basis van ons legitieme belang bij een gebruiksvriendelijke vormgeving van onze website.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Voorziening vereist:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel vereist. Zonder deze gegevens kan de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn individuele services mogelijk niet beschikbaar of beperkt.

Tegenspraak

Lees hieronder de informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG.

Technisch onnodige cookies

We gebruiken ook cookies om het aanbod op onze website beter af te stemmen op de interesses van onze bezoekers of om het in het algemeen te verbeteren op basis van statistische evaluaties.

Raadpleeg de onderstaande informatie over de weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën die worden gebruikt om erachter te komen welke providers cookies plaatsen.

Legale basis:

De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming, artikel 6 lid 1 lit. a AVG.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Voor verdere ontvangers verwijzen wij u naar de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Overboeking naar een derde land:

Raadpleeg hiervoor de lijsten van de afzonderlijke aanbieders van weergave, tracking, remarketing en webanalyse.

Voorziening vereist:

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Webbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment deactiveren via de instellingen van uw browser (zie intrekking van toestemming).

Houd er rekening mee dat afzonderlijke functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met behulp van onze cookietoestemmingstool.

Profilering:

In hoeverre wij het gedrag van websitebezoekers met gepseudonimiseerde gebruikersprofielen analyseren, verwijzen wij u naar de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Registratie op onze website

Type en doel van de verwerking:

Om u op onze website te registreren, hebben we enkele persoonlijke gegevens nodig die via een invoermasker aan ons worden doorgegeven.

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens verzameld:

Echte naam, e-mailadres

Uw registratie is noodzakelijk voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

Legale basis:

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a AVG).

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagperiode:

In dit verband worden gegevens alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming beschikbaar is.

Voorziening vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de inhoud die wij aanbieden.

Commentaar functie

Type en doel van de verwerking:

Wanneer gebruikers reacties achterlaten op onze website, worden naast deze informatie ook het tijdstip van aanmaak en de eerder door de websitebezoeker geselecteerde gebruikersnaam opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, aangezien we kunnen worden vervolgd voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

Legale basis:

De verwerking van de gegevens die als opmerking zijn ingevoerd, is gebaseerd op een legitiem belang (art. 6 par. 1 lit. f AVG).

Door de commentaarfunctie te bieden, willen we u in staat stellen om op een ongecompliceerde manier met ons te communiceren. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen contractverwerkers zijn.

Opslagperiode:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het onderzoek. Dit is over het algemeen het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is voltooid en het bedrijf uit de omstandigheden kan afleiden dat de kwestie in kwestie definitief is opgehelderd. We behouden ons het recht voor om te verwijderen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie.

U kunt ons ook op elk moment uw reactie laten verwijderen. Schrijf hiervoor een e-mail naar de onderstaande functionaris voor gegevensbescherming of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming en stuur de link naar uw opmerking en, voor identificatiedoeleinden, het e-mailadres dat is gebruikt bij het maken van de opmerking.

Voorziening vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen we u geen toegang verlenen tot onze commentaarfunctie.

Sociale plug-ins

Type en doel van de verwerking:

Wij bieden u de mogelijkheid om zogenaamde "social media buttons" op onze website te gebruiken. Om uw gegevens te beschermen, gebruiken we tijdens de implementatie de "Shariff"-oplossing. Als gevolg hiervan zijn deze knoppen alleen in de website geïntegreerd als een afbeelding die een link bevat naar de bijbehorende website van de knopaanbieder. Door op de afbeelding te klikken, wordt u doorgestuurd naar de diensten van de betreffende aanbieder. Pas dan worden uw gegevens naar de betreffende aanbieder verzonden. Tenzij u op de afbeelding klikt, vindt er geen uitwisseling plaats tussen u en de aanbieders van de social media buttons. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u in de betreffende gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de Shariff-oplossing vindt u hier: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Op onze website hebben wij de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd:

Facebook, Twitter, WhatsApp, Threema, Telegram, Tumblr, Xing, LinkedIn, Reddit

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.


Informatie over uw recht op bezwaar volgens artikel 21 AVG

Recht op bezwaar per geval

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) AVG (gegevensverwerking op basis van een van belangen); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Ontvanger van een bezwaar

Spider IT Deutschland
René Mansveld


Wijziging van onze voorschriften voor gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

René Mansveld, R.Mansveld@Spider-IT.de

De gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld met de hulp van activeMind AG, de experts voor externe gegevensbeschermingsfunctionarissen (versie # 2020-09-30).

Totaal: 29.068
Vorige maand: 1.350
Deze maand: 1.101
Gisteren: 40
Vandaag: 2
Onze bezoekers komen uit:
Verenigde Staten Duitsland België Rusland China Finland Luxemburg Hongkong Verenigd Koninkrijk Singapore Frankrijk India Oostenrijk Canada Nederland Ierland Zweden Japan Australië Zwitserland Bulgarije Polen Noorwegen Roemenië Zuid-Korea Spanje Seychellen Turkije Oekraïne Brazilië Zuid-Afrika Filipijnen Portugal Italië Taiwan Qatar Letland Vietnam Indonesië Moldavië Denemarken Iran Estland Israël Verenigde Arabische Emiraten Pakistan Thailand Argentinië Tsjechië Saoedi-Arabië Nieuw-Zeeland Oezbekistan Maleisië Mexico Algerije Cambodja Chili Litouwen Wit-Rusland Marokko Servië Bangladesh Griekenland IJsland Kazachstan Slovenië Azerbeidzjan Colombia Egypte Slowakije Hongarije Irak Kroatië Dominicaanse Republiek Uruguay Andorra Armenië Bosnië en Herzegovina Jamaica Kenia Libanon Malta Noord-Macedonië Sri Lanka Saint Lucia Soedan Oeganda Brunei Kameroen Congo-Kinshasa Gabon Georgië Ghana Honduras Kirgizië Laos Malawi Mauritius Montenegro Mozambique Nepal Nigeria Peru Puerto Rico Réunion Senegal Syrië Trinidad en Tobago Tunesië Venezuela Zambia